OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

NOWE PERSPEKTYWY

OPIS PROJEKTU
Wsparciem w ramach projektu objęta zostanie nieaktywna zawodowo oraz bezrobotna młodzież, zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-25 lat (w województwie kujawsko-pomorskim: 70 osób, w tym 42 kobiety i 28 mężczyzn), której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudnia samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy. Projekt jest realizowany w okresie od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

 

CELE I ZAŁOŻENIA
Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa w skali całego kraju 1500 osób (900 K i 600 M) w wieku 15-25 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udział w szkoleniach i kursach a także ułatwienie dostępu ww. osobom do usług rynku pracy w celu poprawy ich zatrudnialności oraz ukończenie projektu przez 1350 osób (K 810 i 540 M) w wieku 15-25 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym w trakcie jego realizacji tj. od lipca 2012r. do czerwca 2013r.
Cele szczegółowe projektu, określone na poziomie ogólnopolskim to:
- Podjęcie zatrudnienia lub założenie własnej działalności gospodarczej dzięki udziałowi w szkoleniach, kursach, warsztatach i praktykach oraz podwyższeniu kwalifikacji przez 150 osób (90 K i 60 M) w wieku 15-25 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym w trakcie realizacji projektu tj. od lipca 2012 r. do czerwca 2013 r.

- Wyrównanie zaległości edukacyjnych zakończone promocją do następnej klasy przez 600 os.(360 K i 240 M) w wieku 15-25 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udział w warsztatach wyrównawczych w trakcie realizacji projektu tj. od lipca 2012 r. do czerwca 2013 r.

- Nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, umożliwiających skuteczne wejście na rynek pracy osobom w wieku 15-25 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udział w szkoleniach zawodowych - 675 osób (405 K i 270 M) oraz dzięki przygotowaniu zawodowemu - 600 osób (360K i 240M) w trakcie realizacji projektu tj. od lipca 2012 r. do czerwca 2013 r.

- Nabycie podstawowych kwalifikacji i umiejętności, umożliwiających skuteczne wejście na rynek pracy osobom w wieku 15-25lat zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez udział w kursie ECDL przez 450 osób (270 K i 180 M), szkoleniu językowym przez 1275 osób (765 K i 180 M), kursie prawda jazdy - przez 225 osób (135 K i 80 M), warsztatach aktywnego poszukiwania pracy przez 1275 osób (765 K i 510 M) w trakcie realizacji projektu tj. od lipca 2012 r. do czerwca 2013 r.


Uczestnicy projektu – zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie – to młodzież w wieku 15-25 lat, w tym:
Kategoria A - młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-17 lat, zarówno z OHP jak i spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, bądź nierealizująca obowiązku nauki
Kategoria B - młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 18-25 lat, nieucząca się
i niepracująca - w tym absolwenci OHP, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej

Uczestnikom projektu zostaną zaoferowane następujące zajęcia:

1. Grupowe doradztwo zawodowe (20h/grupę)
2. Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym (śr. 2h/osobę, uczestnicy kat. B)
3. Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty (5 h/grupę)
4. Indywidualne wsparcie psychologiczne (śr. 3h/osobę)
5. Kurs językowy (120h/grupę)
6. Warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych (12h/osobę, uczestnicy kat. A)
7. Warsztaty informatyczne (25h/ grupę, uczestnicy kat. A)
8. Kurs przedsiębiorczości (15h/ grupę,, uczestnicy kat. B)
9. Kurs ECDL START lub kurs równoważny (śr. 60h/osobę, uczestnicy kat. B)
10. Kurs zawodowy (śr. 150h/osobę, uczestnicy kat. B)
11. Kurs prawa jazdy kat. B (60h/osobę, uczestnicy kat. B)
12. Praktyki zawodowe u pracodawców (60h/osobę, uczestnicy kat. B)


JEDNOSTKI REALIZUJĄCE PROJEKT
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy
ul. Glinki 140
85-861 Bydgoszcz
tel. 52 363-04-64, 345-05-33 wew. 26
fax. 52 345-05-33, 363-04-64
Projekt obejmuje 2 grupy kategorii „A” i 1 grupę kategorii „B” – razem 30 osób

2-1 Środowiskowy Hufiec Pracy w Brodnicy
ul. Przykop 57/2
87-300 Brodnica
tel. 56 49-401-63
Projekt obejmuje 1 grupę kategorii „A” i 1 grupa kategorii „B” - razem 20 osób

2-3 Środowiskowy Hufiec Pracy w Inowrocławiu
ul. Solankowa 23
88-100 Inowrocław
te. 52 355-28-63

Projekt obejmuje 1 grupę kategorii „A” i 1 grupę kategorii „B” – razem 20 osób

 

 


 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007