OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
 

 

NASZA PRZYSZŁOŚĆ 3

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu: 01.04.2011- 31.10.2011

Głównym celem projektu było wyrównanie deficytów edukacyjnych, kształtowanie postaw aktywności zawodowej oraz wzrost kompetencji społecznych poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia edukacyjno-wychowawczego.

Uczestnicy
Wsparciem w ramach projektu w województwie kujawsko-pomorskim objęta zostanie grupa 20 osób. Była to młodzież we wieku 15-17 lat, wychowująca się w rodzinach dysfunkcyjnych.

Projekt realizowany był w następujących jednostkach organizacyjnych Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP:

 • 2-1 Środowiskowy Hufiec Pracy w Brodnicy – 10 osób (6 chłopców, 4 dziewczęta)
 • 2-2 Środowiskowy Hufiec Pracy w Bydgoszczy – 10 osób (6 chłopców, 4 dziewczęta)

Zajęcia w ramach projektu podzielone były na następujące moduły:

1. Moduł edukacyjny

 • zajęcia motywacyjno-aktywizujące (5h/ grupę)
 • zajęcia wyrównawcze – dwa przedmioty (15 h/ grupę dwuosobową)
 •  
 • dodatkowe zajęcia wyrównawcze przygotowujące do egzaminów poprawkowych (średnio 1h/osobę)
 • 2. Moduł socjoterapeutyczny

2. Moduł socjoterapeutyczny

 • warsztaty socjoterapeutyczne (10h/grupę)
 • indywidualne konsultacje psychologiczne (średnio 2h/osobę)

3. Moduł aktywizująco-doradczy

 • planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej (8h/grupę)
 • promocja godzenia życia zawodowego i osobistego (2h/grupę)
 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym – badanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych (średnio 2h/osoba)

4. Moduł rekreacyjno-edukacyjny

 • koła zainteresowań – cztery koła (10 h/ grupę pięcioosobową)
 • wyjścia kulturalno-rekreacyjne 3 wyjścia na grupę

5. Letnia Akademia Rozwoju – 12 dniowy obóz edukacyjno- wychowawczy

 • zajęcia integracyjne (2 h na grupę)
 • zajęcia socjoterapeutyczne (12 h na grupę)
 • warsztaty rozwoju osobistego (10 h na grupę)
 • warsztaty technik relaksacyjnych (10 h na grupę)
 • zajęcia „zachowania ryzykowne” (10 h na grupę)
 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (6 h na grupę)
 • zajęcia rekreacyjno-edukacyjne (24 h na grupę)

6. Spotkanie podsumowujące połączone z ewaluacją projektu 

 • zajęcia socjoterapeutyczne – (6 h na grupę)
 • zajęcia ewaluacyjne – ( 4 h na grupę)
 • zajęcia rekreacyjne ( 6 h na grupę)

  

  

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007