Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
OSIEDLAJĄC SIĘ W NOWYM PAŃSTWIE

 

PL_eures_logo_BOX_1_Twoja_Praca_w_Europie_Poszukujacy_Pr
 
 • Zakwaterowanie
  Nawet jeżeli przeprowadziłeś(-aś) wstępne rozpoznanie przed wyjazdem, znalezienie odpowiedniego zakwaterowania przed przybyciem na miejsce może okazać się trudne. Jeżeli pracodawca nie jest w stanie Ci pomóc, rozpocznij od tymczasowego rozwiązania i zacznij szukać stałego zakwaterowania po przybyciu na miejsce. Zorientuj się w przepisach prawnych oraz prawach i obowiązkach lokatora i wynajmującego w nowym państwie pobytu.
 • Formalności administracyjno-prawne
  W większości przypadków nowy pracodawca pomoże Ci w załatwieniu niektórych formalności prawnych związanych z rejestracją w nowym państwie (np. rejestracja w zakładzie ubezpieczeń społecznych i urzędzie podatkowym itp.). W każdym razie musisz zdawać sobie sprawę, że masz zarówno prawa, jak i obowiązki. Więcej informacji uzyskasz, kontaktując się z doradcą EURES lub miejscowymi organami.
 • Ubezpieczenie społeczne
  Wszystkie świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego związane z umową o pracę są przyznawane na jednakowych zasadach obywatelom wszystkich państwach UE/EOG. Świadczenia społeczne obejmują zwolnienia chorobowe i urlop macierzyński, zasiłek dla bezrobotnych, świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz renty inwalidzkie i emerytury.
 • Podatki
  Państwa europejskie zawarły umowy dwustronne zapobiegające podwójnemu opodatkowaniu dochodów swoich obywateli z tytułu działalności lub pracy w innym państwie.
 • Rejestracja w wydziale spraw obywatelskich miejscowego urzędu gminy
  Zarejestruj się i uzyskaj dowód tożsamości w Twojej nowej ojczyźnie.
 • Konto bankowe
  Otwórz nowe konto bankowe i powiadom o tym fakcie swojego pracodawcę (w celu przekazywania wynagrodzenia).
 • Ubezpieczenie
  Jeżeli wynajmiesz albo kupisz dom lub kupisz samochód, obowiązkowe jest wykupienie ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych. Dowiedz się, jakie są polecane firmy ubezpieczeniowe.
 • Edukacja i szkolnictwo podstawowe
  Zasięgnij informacji na temat szkół i formalności związanych z zapisaniem dzieci do szkoły. Krajowe strony internetowe, lokalne organy, a nawet Twój pracodawca, mogą Ci pomóc w znalezieniu najodpowiedniejszej szkoły dla Twoich dzieci.
 • Język lub szkolenie zawodowe
  Czy to z własnej inicjatywy czy też za zgodą Twojego nowego pracodawcy, korzystne wydaje się zapisanie się na kursy językowe lub zawodowe dostosowane do Twoich potrzeb.
 • Lokalny transport
  Po Twoim przyjeździe – w zależności od odległości między Twoim miejscem zamieszkania a pracą – poszukaj najbardziej ekonomicznego i efektywnego dostępnego środka transportu. Sprawdź ceny biletów i wysokość opłat za bilety miesięczne.
 • Kultura i rozrywka
  Twój pracodawca, lokalna administracja, nowi sąsiedzi i współpracownicy mogą pomóc Ci w znalezieniu najbardziej interesujących miejsc i wydarzeń w Twoim nowym miejscu zamieszkania. Informacje na ten temat możesz również znaleźć na krajowych stronach internetowych.

Pomyśl również o… powrocie do ojczyzny

 • Podtrzymuj kontakt z osobami z Twojego kraju i kręgu zawodowego. Udaj się do doradcy EURES, aby Ci doradził, jak najlepiej wyeksponować Twoje zagraniczne doświadczenie i rozpocznij poszukiwanie pracy na długo przed powrotem. EURES pomoże ci również zaplanować karierę zawodową w państwie Twojego pochodzenia.
 • Przed wyjazdem z państwa pobytu nie zapomnij zwrócić się ze znacznym wyprzedzeniem o europejskie formularze (E205 – emerytura; E301/E303 – zasiłek dla bezrobotnych, Europejską kartę ubezpieczenia społecznego itp.).

Uwaga: procedura szukania pracy w Twojej ojczyźnie podczas Twojego pobytu i pracy za granicą w dużej mierze podobna do tej, która obowiązywała, gdy przenosiłeś się za granicę!


Ponadto: przeszło 800 doradców EURES chętnie udzieli informacji i pomoże Ci we wszelkich kwestiach związanych z europejskim rynkiem pracy. Poszukiwanie należy rozpocząć od skontaktowania się z doradcą EURES w państwie zamieszkania. Dane kontaktowe wszystkich doradców EURES znajdziesz klikając na „Skontaktuj się z doradcą EURES” na Portalu EURES.

Kariera dla naukowców

Naukowcy mogą korzystać z możliwości nauki lub pracy w innym państwie członkowskim i korzystać z Europejskiego Portalu dla Mobilnych Naukowców. Obecnie dostępna jest nowa strona internetowa – „EURAXESS – Researchers in motion” rozszerzona o dodatkowe usługi. Strona ta jest punktem kompleksowej obsługi dla naukowców poszukujących nowych bodźców w swojej karierze zawodowej i rozwoju osobistym za granicą. Ta bezpłatna zindywidualizowana usługa ma na celu dostarczenie wyczerpujących i aktualnych informacji z rynku pracy oraz informacji na temat możliwości finansowania w dowolnej dziedzinie naukowej w całej Europie. Strona ta jest również pierwszym punktem referencyjnym w temacie przysługujących Ci praw oraz instytucji naukowych i fundacji, a także zawiera linki pomocne przy przeprowadzce i pobycie za granicą.

(eures.europa.eu)

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007