OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

 
obudx swoj potencjal
PROJEKT „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ –YEI” - PROJEKT ZREALIZOWANY

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP zrealizowała projekt  „Obudź swój potencjał – YEI”

Celem projektu było podniesienie szans na zatrudnienie młodych osób w wieku 18-24 lata.

Wsparcie w ramach projektu otrzymało 100 osób pozostających bez zatrudnienia, nieuczących się i nieszkolących, w tym osoby niepełnosprawne, z województwa kujawsko-pomorskiego upoważnionych do korzystania ze wsparcia w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
- 85 biernych zawodowo,
- 15 bezrobotnych, w tym 12 długotrwale bezrobotnych.
 

Wspacie dla uczestników projektu:
 -  opracowanie Indywidualnego Planu Działania z doradcą zawodowym
 -  szkolenia zawodowe
 -  możliwość skorzystania z kursów językowych, komputerowych, kursów prawa jazdy kat.  B oraz kursów przedsiębiorczości 
 -  warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty  
 -  warsztaty aktywnego poszukiwania pracy   
 -  staże zawodowe (3 m-ce) czyli sprawdzenie nabytej wiedzy i umiejętności w zakładach pracy
 

Ponadto:
-  zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
- wyżywienie w trakcie zajęć dydaktycznych,
-  stypendium szkoleniowe – jednorazowo w wysokości 997,40 zł (netto) dla każdego uczestnika, który pomyślnie ukończy kurs zawodowy,
-  stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł (netto) dla każdego uczestnika co miesiąc przez okres trwania stażu (3 miesiące),
-  ubezpieczenie NNW oraz zdrowotne na czas trwania projektu,
-  zwrot kosztów niezbędnych badań lekarskich i psychologicznych,
-  refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.
 

Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudneinia ludzi młodych.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

 

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA NA MIESIĄC MAJ

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA NA MIESIĄC CZERWIEC

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPACIA NA MIESIĄC LIPIEC

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA NA MIESIĄC SIERPIEŃ

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA NA MIESIĄC WRZESIEŃ

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA NA MIESIĄC LISTOPAD

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA NA MIESIĄC STYCZEŃ

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA NA MIESIĄC LUTY

HAMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA NA MIESIĄC MARZEC

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA NA MIESIĄC KWIECIEŃ

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA NA MIESIĄC MAJ

 

Jednostki organizacyjne Kujawsko – Pomorskiej  WK OHP, w których realizowany jest projekt:

1. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu – 10 osób (1 grupa)
    ul. Poznańska 11/13, 87-100 Toruń,
    tel. 56 654-70-68, 69 wew. 46, e-mail: ceipm.torun@ohp.pl
    Osoba do kontaktu: Beata Polkowska.

2. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy – 20 osób (2 grupy)
    ul. Glinki 140, 85-861 Bydgoszcz
    tel. 52 363-04-64, 345-05-33 wew. 30, e-mail: ceipm.bydgoszcz@ohp.pl
    Osoba do kontaktu: Ewa Chojnicka

3. Młodzieżowe Centrum Kariery w Brodnicy – 30 osób (3 grupy)
    ul. Przykop 57/6, 87-300 Brodnica
    tel. . e-mail: mck.brodnica@ohp.pl
    Osoba do kontaktu: Grażyna Moszczyńska

4.  Młodzieżowe Centrum Kariery w Nakle – 20 osób (2 grupy)
     ul. Dąbrowskiego 16-18, 89-100 Nakło nad Notecią
     tel./fax 52 569 11 50, e-mail: mck.naklo@ohp.pl
     Osoba do kontaktu: Agnieszka Węglicka

5. Młodzieżowe Centrum Kariery w Radziejowie – 20 osób (2 grupy)
    ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów
    tel./fax 54 285 41 71, e-mail: mck.radziejow@ohp.pl
    Osoba do kontaktu: Monika Czyżewska

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007