Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

 

OŚRODKI SZKOLENIA ZAWODOWEGO

OSZ to jednostki udzielające młodzieży wszechstronnego wsparcia w zakresie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i możliwości przekwalifikowania się. Organizują warsztaty i szkolenia mające na celu nabycie, zwiększenie lub uzupełnienie przez młodych ludzi kwalifikacji zawodowych oraz dodatkowych umiejętności niezbędnych w środowisku pracy, tzw. kluczowych (np. obsługa komputera, urządzeń biurowych itp.).
Ponadto pełnią rolę lokalnego banku informacji o firmach szkoleniowych i ich ofercie edukacyjnej. Umożliwiają zdobycie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie zawodowe, reorientację zawodową oraz ukształtowanie aktywnych postaw na rynku pracy.
Nowa formuła OSZ stwarza szansę na większą indywidualizacje pracy z klientem.

OSZ powstały w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO
ul. Brzeska 6
87-800 Włocławek
tel./fax 54 411 00 94
e-mail: osz.wloclawek@ohp.pl

specjalista: Jakub Karpiński


 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007