OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
 PROJEKTY EFS ZREALIZOWANE

PRZEZ

KUJAWSKO-POMORSKĄ WOJEWÓDZKĄ KOMENDĘ OHP

W LATACH 2004 - 2015

 


"POZASZKOLNE FORMY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MŁODZIEŻY"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

TERMIN REALIZACJI: 2 listopada 2009 do 30 czerwca 2011.

MIEJSCE REALIZACJI: na terenie czterech miast województwa kujawsko-pomorskiego: Bydgoszczy, Grudziądza, Torunia i Włocławka.

Wsparciem w ramach projektu objęta była młodzież nieaktywna zawodowo i zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-25 lat z w/w miast w łącznej licznie 336 osób.
Projekt miał na celu wzmocnienie działalności świetlic środowiskowych usytuowanych przy jednostkach OHP w zakresie integracji społecznej.

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

  • Wsparcie działalności świetlic środowiskowych OHP w Bydgoszczy, Grudziądzu, Toruniu i Włocławku, wdrożenie skutecznych programów socjoterapeutycznych i bogatej oferty programów towarzyszących wzmacniających ich skuteczność,
  • umożliwienie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i jej otoczeniu dostępu do poradnictwa psychologicznego, psychospołecznego, zawodowego, medycznego i terapii uzależnień,
  • realizacja kół zainteresowań,
  • rozwijanie u młodzieży kompetencji kluczowych i społecznych niezbędnych na rynku pracy

W każdej ze świetlic zrealizowano:

  • 414 godzin zajęć w ramach 12 kół zainteresowań dla łącznej liczby 120 młodych ludzi,
  • 345 godzin programów socjoterapeutycznych w ramach 12 programów dla łącznej liczby 144 młodych ludzi,
  • 276 godzin zajęć psychologicznych dla łącznej liczby 336 młodych ludzi,
  • 207 godzin zajęć z zakresu terapii uzależnień dla łącznej liczby 336 młodych ludzi ,
  • 69 godzin porad prawnych i medycznych dla łącznej liczby 336 młodych ludzi.

 


 

 

 


 

 

  

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007