OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
 PROJEKTY EFS ZREALIZOWANE

PRZEZ

KUJAWSKO-POMORSKĄ WOJEWÓDZKĄ KOMENDĘ OHP

W LATACH 2004 - 2015

 

 

"P JAK PRACA"

Celem ogólnym projektu "P jak Praca" realizowanym przez Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komendę OHP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego było podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia pozostających bez pracy mieszkańców gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tysięcy mieszkańców z terenu powiatu żnińskiego i sępoleńskiego, którzy zamierzają podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych.

Cele szczegółowe projektu to:
- rozwój umiejętności aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje informatyczne, inicjatywność i przedsiębiorczość)
- aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu sępoleńskiego i żnińskiego poprzez doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy oraz przez szkolenia podnoszące, uzupełniające lub zmieniające kwalifikacje zawodowe.

Projekt "P jak PRACA" umożliwił beneficjentom nabycie podstawowych umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w drodze specjalistycznych szkoleń i kursów. W projekcie wzięło udział 20 osób biernych zawodowo (10 z powiatu sępoleńskiego i 10 z powiatu żnińskiego).

Projekt trwał od lipca do grudnia 2008 roku i obejmował:

 

12 godzinny kurs aktywizacji zawodowej
4 godziny zajęć z pośrednikiem pracy
120 godzinne szkolenie zawodowe (magazynier z obsługą wózków lub sekretarka z programem płacowo-kadrowym)
kurs prawa jazdy kat B (dla osób które posiadają kat. B będzie kurs prawa jazdy na kat. C) - dla każdego z uczestników wraz z 3 podejściami do egzaminu
64 godzinny kurs języka obcego
64 godzinny kurs obsługi komputera
 

 

 


 

 

  

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007