Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
PRZEPROWADZKA ZA GRANICĘ

 

PL_eures_logo_BOX_1_Twoja_Praca_w_Europie_Poszukujacy_Pr
 

Zanim zaczniesz się pakować, pomyśl o następujących rzeczach:

 • Umowa o pracę
  Zanim opuścisz swój kraj, upewnij się, że otrzymasz umowę o pracę (lub podpisane przez właściwą osobę zobowiązanie), jak również potwierdzenie wysokości wynagrodzenia. Zabierz ze sobą kopie wszelkich umów o zatrudnienie.
 • Dokumentacja
  Zabierz ze sobą po dwie kserokopie ważnych dokumentów np. polisy ubezpieczeniowej, paszportu, umów o pracę, aktu urodzenia, kart bankowych itp. Sprawdź ważność swojego prawa jazdy.
 • Kursy językowe
  Zapisz się na kurs językowy, najlepiej języka urzędowego państwa, w którym będziesz pracował(-a), lub języka, który będziesz najczęściej stosował(-a) na codzień.
 • Inne możliwości nauki
  Zdobądź informacje i ewentualnie zapisz się na odpowiedni kierunek studiów podyplomowych/konwersji zawodowej lub program szkoleniowy na terenie EOG (np. w zakresie pracy społecznej, nauczania, służby cywilnej, prawa itp.). Stosowne informacje można uzyskać na większości stron internetowych dla absolwentów i w lokalnych akademickich centrach kariery (lub stowarzyszeń studentów). Więcej informacji na ten temat znajduje się na portalu EURES w dziale „Nauka".
 • Konta bankowe
  Sprawdź, ile pieniędzy będziesz potrzebować na koncie w państwie, do którego się przeprowadzasz. Zapisz dane Twojego obecnego rachunku bankowego. Za granicą będziesz potrzebować tych informacji przy dokonywaniu przelewu.
 • Ubezpieczenie
  Pamiętaj o zabraniu ze sobą ważnego ubezpieczenia zdrowotnego. Weź również pod uwagę ewentualne wykupienie ubezpieczenia na czas podróży.
 • Zakwaterowanie
  Zorientuj się w możliwościach zakwaterowania i cenach w zależności od lokalizacji zakwaterowania w przyszłym państwie pobytu (np. wyszukiwanie w internecie, stowarzyszenia schronisk młodzieżowych oferujące tymczasowe zakwaterowanie itp.). Sprawdź również obowiązujące wymagania i szacunkowy koszt przeprowadzki.
 • Ubezpieczenie społeczne
  W celu uzyskania niezbędnych informacji, wymaganych formularzy UE lub Europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (dla Ciebie i w razie potrzeby dla Twojej rodziny), przed wyjazdem za granicę skontaktuj się ze swoim zakładem ubezpieczeń społecznych. Zdobądź informacje na temat umów międzypaństwowych i dodatkowych formalności związanych z przeniesieniem uprawnień do ubezpieczenia społecznego (świadczenia społeczne, zasiłki dla bezrobotnych).
 • Podatki
  Skontaktuj się z właściwymi organami w państwie Twojego pochodzenia, żeby uzyskać osobiście informację, czy została podpisana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Twoim państwem docelowym.
 • Rodzina
  Jako pracownikowi mobilnemu przysługują Ci i Twojej rodzinie takie same prawa, jak pracownikom krajowym. Członkowie Twojej rodziny mogą Ci towarzyszyć podczas Twojego pobytu oraz posiadają prawo dostępu do rynku pracy i szkolnictwa w nowym państwie pobytu. EURES może również pomóc znaleźć pracę Twojemu małżonkowi lub partnerowi. W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z doradcą EURES.
 • Szkoła dla dzieci
  Najlepszym sposobem zdobycia informacji o szkołach i systemie edukacji w wybranym przez Ciebie państwie docelowym jest skontaktowanie się z doradcą EURES. Szukaj informacji na stronie internetowej właściwych organów oświatowych. Możesz także skontaktować się z krajowymi organami oświatowymi lub ambasadą kraju docelowego, aby dowiedzieć się więcej na temat systemu kształcenia i równoważnych wymagań kształcenia na wyższych uczelniach

Tuż przed wyjazdem…

 • Zadbaj, aby w sposób zgodny z prawem i należyty rozwiązać wszelkie umowy z dostawcami usług, tj. umowa najmu, umowa z dostawcą wody i gazu, z dostawcą usług telefonicznych, internetu, telewizji itp. Możesz również rozwiązać umowę z bankiem i ubezpieczycielem (na ogół w przypadku bardzo długiego lub stałego pobytu w państwie docelowym).
 • Jeżeli istnieje taki wymóg, należy powiadomić właściwy miejscowy organ o swoim wyjeździe za granicę.
 • Zawiadom o zmianie adresu wszystkie instytucje i podmioty, z którymi zwykle utrzymujesz kontakt.
 • Zawiadom również o swoim wyjeździe urząd podatkowy i zakład ubezpieczeń społecznych w Twoim państwie pochodzenia.

Pamiętaj również o…

 • ważnym paszporcie lub dowodzie tożsamości dla Ciebie i całej Twojej rodziny,
 • wizie dla Ciebie lub członków Twojej rodziny, jeżeli nie jesteś obywatelem EOG (albo jeżeli masz zamiar przenieść się do innego państwa spoza EOG).

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007