OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

 
logo gwarancje

„POMYSŁ NA SIEBIE” - PROJEKT ZAKOŃCZONY

Cel projektu: Aktywizacja społeczno- zawodowa osób w wieku 15 – 17 lat zaniedbująca obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez udział w nieodpłatnych zajęciach w ramach projektu.

Grupa docelowa: młodzież w wieku 15 – 17 lat zaniedbująca obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, zagrożona wykluczeniem społecznym.
Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe.
Grupa A: 15 – 16 lat – efektem wsparcia tej grupy będzie powrót do nauki bądź szkolenia,
Grupa B: 16 – 17 lat – efektem wsparcia adresowanego do tej grupy będzie zdobycie kwalifikacji zawodowych; wsparcie przeznaczone dla młodzieży, która ukończyła gimnazjum, lecz nie podjęła dalszej nauki.


Warunki zakwalifikowania do projektu:
Grupa A:
- ukończyć 15 r.ż. i nie ukończyć 17 r. ż., - być osobą nieaktywną zawodowo, - nie posiadać w ogóle lub posiadać niskie kwalifikacje zawodowe, - posiadać słabe wyniki w nauce i wykazywać dużą absencję na zajęciach szkolnych, / odnośnie kryterium przyjęto, że osoba wykazująca słabe wyniki w nauce to taka, która uzyskała średnią z ocen w ubiegłym roku szkolnym 2,9 i niższą, natomiast osoba wykazująca dużą absencję na zajęciach szkolnych to taka, której nieobecności na zajęciach szkolnych w roku ubiegłym utrzymywały się na poziomie 20% i wyżej/.
Grupa B:
- ukończyć 16 r.ż. i nie ukończyć 18 r. ż., - być osobą nieaktywną zawodowo, - nie posiadać w ogóle lub posiadać niskie kwalifikacje zawodowe, - nie uczestniczyć w żadnej formie kształcenia/szkolenia, - mieć ukończone gimnazjum, - mieć opóźnienia w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy – Dz. U. z 2012 r. Nr. 0 poz. 857).

Typy działań w ramach projektu:
Grupa A:
- poradnictwo zawodowe (zajęcia w formie indywidualnej i grupowej), - wsparcie pedagogiczno-psychologiczne, - szkolenia / warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, kursy przedsiębiorczości, kursy językowe, warsztaty komputerowe, - wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci finansowania kosztów wyżywienia, dojazdu, ubezpieczenia NNW, materiałów edukacyjnych.
Grupa B:
- poradnictwo zawodowe ( zajęcia w formie indywidualnej i grupowej), - wsparcie pedagogiczno-psychologiczne, - szkolenia – kursy przedsiębiorczości, kursy komputerowe, - kwalifikacyjne kursy zawodowe, - nauka aktywnego poszukiwania pracy, - wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci finansowania kosztów wyżywienia, dojazdu, ubezpieczenia NNW, niezbędnych badań lekarskich, materiałów edukacyjnych.

Jednostki realizujące projekt w woj. kujawsko-pomorskim:
1. 2-1 HP Brodnica – Gr. A – 10 osób, Gr. B – 10 osób, ul. Przykop 57/2, 87-300 Brodnica, tel. 56 4940163,
2. 2-2 HP Bydgoszcz – Gr. A - 10 osób, Gr. B – 20 osób, ul. Glinki 140, 85-861 Bydgoszcz, tel. 52 3630464,
3. 2-3 HP Inowrocław - Gr. B – 20 osób, ul. Poznańska 133 a, 88-100 Inowrocław, tel. 52 3552863,
4. 2-5 HP Włocławek - Gr. A – 10 osób, Gr. B – 10 osób, ul. Promienna 5b, 87-800 Włocławek, tel. 54 2314542

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007