Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
OFERTY PRACY

W KUJAWSKO-POMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDZIE OHP

Komunikat

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na   stanowisko ds. zamówień publicznych, Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP informuje, że wybrano kandydaturę pani Magdaleny Kubiak.

 

Komunikat

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na   stanowisko specjalisty ds. programów w CEiPM w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP informuje, że wybrano kandydaturę pani Karoliny Gordon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007