OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

 
0000034210

„RÓWNI NA RYNKU PRACY” - PROJEKT ZAKOŃCZONY

Cel projektu: objęcie młodych osób w wieku 18-24 lata bez pracy nie uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu wsparciem prowadzącym do zatrudnienia; działania umożliwiające w miarę potrzeb nabycie lub podwyższenie umiejętności/kwalifikacji w danym zawodzie lub przekwalifikowanie połączone ze stażem u pracodawcy lub innymi formami pomocy prowadzącymi do aktywizacji zawodowej i społecznej.

Grupa docelowa:
- młodzież w wieku 18-24 lata nieucząca się i niepracująca, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy; osoby zarejestrowane i niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, w tym m. in.: - osoby posiadające wykształcenie co najmniej na poziomie szkoły podstawowej, które wypadły z systemu edukacji, co spowodowało brak wyuczonego zawodu i zmniejszyło szanse na zatrudnienie, - absolwenci szkół zawodowych, techników, liceów zawodowych itp., którzy po skończeniu nauki nie mogą znaleźć zatrudnienia.

Typy działań w ramach projektu:
- poradnictwo zawodowe (zajęcia w formie indywidualnej i grupowej), - wsparcie pedagogiczno-psychologiczne, - szkolenia zawodowe (w tym kursy przekwalifikowujące lub doskonalące) wraz z kosztem badań lekarskich oraz kosztem egzaminu kwalifikacyjnego w instytucji zewnętrznej, - 6-miesięczne staże zawodowe (wraz ze stypendium dla uczestników staży i dodatkami do wynagrodzeń dla opiekunów stażu), - pośrednictwo pracy lub pośrednictwo w zakresie organizacji staży, - nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne), - szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwanych przez pracodawców, w tym z zakresu kompetencji miękkich oraz językowych, cyfrowych i innych np. kurs prawa jazdy kat. B (w przypadku osób zamieszkałych tereny wiejskie – ew. uzyskanie uprawnień do kierowania ciągnikiem), - wsparcie zatrudnienia (realizowane w formie jednorazowej premii dla pracodawcy za utrzymanie w zatrudnieniu uczestnika przez 6 miesięcy), - wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci finansowania kosztów wyżywienia, dojazdu, ubezpieczenia NNW, refundacji kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w czasie uczestnictwa w projekcie.

Jednostki realizujące projekt w woj. kujawsko-pomorskim:
1. CEiPM Bydgoszcz – 45 osób, ul. Glinki 140, 85-861 Bydgoszcz, tel. 52 363 04 64
2. MCK Świecie – 30 osób, ul. Chmielniki 2b, 86-100 Świecie
3. MCK Nakło – 30 osób, ul. Dąbrowskiego16-18, 89-100 Nakło nad Notecią
4. CEiPM Toruń – 30 osób, ul. Poznańska 11/13, 87-100 Toruń, tel. 56 6547068,69
5. MCK Brodnica – 30 osób, ul. Przykop 57, 87-300 Brodnica
6. MCK Chełmno – 30 osób, ul. Franciszkańska 10, 86-200 Chełmo
7. CEiPM Włocławek – 30 osób, ul. Brzeska 6, 87-800 Włocławek, tel. 54 2314671
8. MCK Radziejów – 30 osób, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007