Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
STARAJĄC SIĘ O PRACĘ ZA GRANICĄ

 

PL_eures_logo_BOX_1_Twoja_Praca_w_Europie_Poszukujacy_Pr

Jak się ubiegać?

 • Określ wyraźnie plan przebiegu swojej kariery zawodowej
  Jasno określ plan swojej kariery zawodowej w oparciu o swoje kwalifikacje, zdolności i preferencje: rodzaj pracy i przedsiębiorstwa, umiejętności, zadania oraz obowiązki, jakie jesteś gotowy wziąć na siebie. W tym celu spróbuj dopasować swój plan do oferty pracy za pomocą wyszukiwarki lub funkcji wyszukiwania słów kluczowych w dziale „EURES szukaj pracy" znajdującym się na tym portalu. Porównaj swój profil z opisami pracy w obszarach, którymi jesteś zainteresowany.
 • Ukierunkowane podanie o pracę
  Odpowiedz na oferty pracy ogłoszone na tym portalu i na innych stronach internetowych, w gazetach, czasopismach itp. Tam znajdziesz informacje o tym, jak ubiegać się o pracę i z kim się kontaktować. Wiele firm posiada własne internetowe strony rekrutacji, gdzie niekiedy można wysłać zgłoszenie drogą elektroniczną.
 • EURES CV online
  Rejestrując się bezpłatnie na stronie „Mój EURES” przeznaczonej dla osób poszukujących pracy możesz stworzyć swoje CV i udostępnić je zarejestrowanym pracodawcom i doradcom EURES, pomagając w ten sposób pracodawcom znaleźć odpowiednich kandydatów Można się również skontaktować z doradcą EURES, który przetworzy dane z Twojego podania, a w niektórych przypadkach, zgłosić się bezpośrednio do pracodawcy.
 • Wysłanie podania o pracę z własnej inicjatywy
  Możesz oczywiście przygotować i wysłać również zgłoszenia z własnej inicjatywy (pamiętaj, że wiele ofert nie jest ogłaszanych przez pracodawców). Większość portali dla absolwentów oferuje porady i wskazówki dotyczące CV i podań o pracę sporządzanych z własnej inicjatywy. Najpowszechniejszą praktyką jest wysyłanie CV z listem motywacyjnym do konkretnego pracodawcy.

Jak napisać CV?

 • Europass CV
  Zaleca się stosowanie formatu europejskiego CV w celu łatwiejszego porównywania kwalifikacji i doświadczenia na tle różnych krajów EOG. W EURES CV online, format CV jest obecnie dostępny we wszystkich językach EOG i przydatny mogą z niego korzystać zarówno profesjonaliści, jak i absolwenci wyższych uczelni. Europass CV daje jasny obraz umiejętności i kompetencji kandydata w całym obszarze EOG. W celu uzyskania dalszych informacji zalecamy skorzystanie z linku „Europass" znajdującego się w dziale „Tematy pokrewne” na portalu EURES.
 • Prostota
  Przed dokonaniem wyboru osoby odpowiedzialne za rekrutację zazwyczaj poświęcają kilka sekund na przejrzenie CV. Pisząc swoje CV pamiętaj o tym, żeby było ono przyjazne dla czytelnika, tak więc używaj krótkich zdań, pozytywnego języka i w odpowiednich przypadkach fachowej terminologii. Usuń zbędne lub powtarzające się informacje.
 • Dokonania
  Połóż nacisk na wcześniejsze obowiązki, które mogą dotyczyć szukanej przez Ciebie pracy, nawet jeżeli masz ograniczone doświadczenie. Staraj się używać „aktywnych” czasowników w celu wykazania związku przyczynowo-skutkowego przy opisywaniu swoich osiągnięć i zawsze podkreślaj wymierne dokonania.
 • Oparte na faktach i wyczerpujące
 • Upewnij się, czy informacje, jakich udzielasz są oparte na faktach, są dokładne i istotne (tzn. dotyczą dokładnie zapotrzebowania pracodawcy). Pamiętaj, że niektóre aspekty lub doświadczenia osobiste mogą zwiększyć wartość Twojego CV – poprzednie prace studenckie, praktyki, prace społeczne lub wakacyjne na pewno pomogły udoskonalić Twoje umiejętności osobiste. Upewnij się więc, czy w skrócie przedstawiasz swoje dokonania i umiejętności, jakie nabyłeś.
 • Edukacja
  Podkreśl swoje osiągnięcia akademickie, a także inne umiejętności, zwłaszcza jeżeli nie posiadasz doświadczenia zawodowego albo jest ono bardzo małe. Zadaj sobie pytanie: „Jakie mam osiągnięcia naukowe, których brak jest w innych państwach?”.
 • Długość
  Postaraj się ograniczyć swoje CV do maksimum 2 stron (czas pracodawcy jest cenny!). Dołącz do CV list motywacyjny przedstawiający Twoją osobę i zainteresowanie pracą. Podkreśl, że na żądanie możesz dostarczyć dodatkowe informacje.
 • Przejrzystość
  Napisz CV sam(-a) i daj je komuś do sprawdzenia, zanim umieścisz je na portalu EURES lub wyślesz do pracodawcy.
 • Referencje
  W wielu państwach dostarczenie referencji uważa się za normalną praktykę; zawierają one nazwiska i dane kontaktowe osób mogących udzielić pracodawcy informacji na temat kandydatów. Zawsze sprawdź referencje przed ich wysłaniem i uzyskaj pozwolenie na ich przekazanie.
 • CV skierowane do konkretnego pracodawcy
  Ważne: dostosuj swoje standardowe CV do profilu zatrudnienia, jakim jesteś zainteresowany(-a). Oznacza to, że należy podkreślić konkretne kwalifikacje, umiejętności, szkolenia lub doświadczenia mające związek z wybraną ofertą pracy.
 • Dobrze wiedzieć:
  - strony internetowe pracodawcy często zawierają istotne informacje o celach i zainteresowaniach pracodawcy.
  - niektóre strony internetowe dla absolwentów i uniwersyteckie centra kariery także oferują porady i wskazówki dotyczące tworzenia CV.

Jak napisać list motywacyjny?

 • Cel
  Podanie o pracę składa się przeważnie z listu motywacyjnego i CV (preferowany jest format Europass), chyba że ogłoszenie o pracę wymaga złożenia innych dokumentów lub konkretnego formularza zgłoszeniowego. List motywacyjny jest dokumentem, w którym dokonuje się prezentacji swojej osoby pracodawcy i wyraża zainteresowanie ofertą pracy.
 • Charakterystyka
  W przypadku CV pismo przewodnie powinno być krótkie (1 strona) i zwięzłe. Postaraj się, aby Twój tekst był prosty, lecz obiektywny. Skoncentruj się na trzech lub czterech istotnych elementach (patrz poniżej).
 • Treść
  Twój tekst powinien składać się z około czterech akapitów, a każdy z nich powinien skupiać się na innym temacie. Przykład:
  1) Wyraź swoje zainteresowanie pracą i wyjaśnij, skąd dowiedziałeś(-aś) się o ofercie pracy;
  2) Wytłumacz, dlaczego interesuje Cię dana praca i dlaczego uważasz, że akurat Ty nadajesz się na to stanowisko;
  3) Podkreśl jedną lub dwie umiejętności osobiste i kompetencje zawodowe, które zamieściłeś(-aś) w CV i wyjaśnij, w jaki sposób mogłyby one zwiększyć wartość Twojego podania ;
  4) Zanim zakończysz list (np. używając zwrotu „Z poważaniem") wyraź gotowość stawienia się na rozmowę kwalifikacyjną oraz przedstawienia na żądanie dodatkowych informacji lub dokumentów.

Jakiej wersji językowej używać?

 • Zaleca się używać języka ojczystego pracodawcy lub języka, w którym sporządzono ofertę pracy, chyba że w ofercie pracy napisano inaczej. Jak już wspomniano powyżej, w przypadku transnarodowych ofert pracy, język angielski jest często głównym językiem porozumiewania się (a w dalszej kolejności francuskim i niemieckim). W przypadku dalszych pytań radzimy skontaktować się z doradcą EURES.
 • Zakładając, że znasz język państwa, do którego chcesz się przeprowadzić, zarówno list motywacyjny, jak i CV powinny być napisane przez Ciebie samego. Jeżeli do wykonywania danej pracy konieczna jest znajomość konkretnego języka, jest to dla Ciebie okazja do zaprezentowania swoich zdolności językowych zanim jeszcze dojdzie do ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej. Przed wysłaniem zawsze poproś kogoś o ponowne przeczytanie Twojego podania.
 • Jeżeli wysyłasz podanie w obcym języku, upewnij się, że w zrozumiały sposób przetłumaczysz na język pracodawcy znaczenie specyficznych terminów z zakresu edukacji i kwalifikacji. Jeżeli masz taką możliwość, dokonaj porównań z przykładami z państwa pracodawcy. W razie potrzeby skontaktuj się z doradcą EURES.
 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007