OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
 PROJEKTY EFS ZREALIZOWANE

PRZEZ

KUJAWSKO-POMORSKĄ WOJEWÓDZKĄ KOMENDĘ OHP

W LATACH 2004 - 2015

 


 "SZANSA 18-24 DROGA DO SAMODZIELNOŚCI" 

Termin realizacji: listopad 2005 – maj 2006

Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa 600 młodych ludzi w wieku 18-24 lata pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, nie uczących się i nie pracujących. Cel ten realizowany był poprzez działania podzielone na 3 bloki zajęciowe stanowiące zamkniętą, logiczną całość: blok poradnictwa (psychologiczne - 10 godzin zajęć grupowych, zawodowe - 20 godzin), blok szkoleniowy (szkolenie z przedsiębiorczości - 30 godzin, kurs zawodowy - czas trwania uzależniony od rodzaju szkolenia), blok lingwistyczny - 60 godzin kursu językowego na osobę. Młodzież biorąca udział w projekcie objęta została opieką zatrudnionych w OHP wychowawców.
W województwie kujawsko-pomorskim projekt realizowany był w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku oraz Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu, łącznie dla 40 osób.

 

 


 

 

  

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007