OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

 
stawiam_logo

"STAWIAM NA PRZYSZŁOŚĆ"

Kujawsko-Pomorska WK OHP  realizuje projekt  pt. „Stawiam na przyszłość” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Głównym celem projektu jest wsparcie osób młodych w wieku 15-17 lat prowadzące do nabycia kwalifikacji i kompetencji ważnych na rynku pracy.

W województwie kujawsko-pomorskim udział  projekcie bierze 10 osób w wieku   16- 17 lat. Są to uczestnicy OHP, którzy posiadają status młodocianych pracowników i realizują przygotowanie zawodowe w ramach stosownej umowy.

Podczas realizacji projektu Uczestnicy zostali objęci następującymi formami wsparcia:

 • indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym – na tym etapie zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania
 • grupowe zajęcia z doradcą zawodowym, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • indywidualne konsultacje psychologiczne,
 • zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży,
 • warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych,
 • kurs o standardzie ECDL lub kurs o standardzie równoważnym.

W okresie uczestnictwa w projekcie każdy z Uczestników mógł skorzystać z:

 • dofinansowania kosztów dojazdu na zajęcia,
 • stypendium szkoleniowego,
 • otrzymania wyprawki edukacyjnej.

Zakładane efekty projektu:

 • kontynuacja nauki przez osoby młode, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji,
 • nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,
 • zmniejszenie ryzyka porzucenia szkoły dzięki uzupełnieniu zaległości edukacyjnych oraz wyrównaniu deficytów w zakresie obsługi programów komputerowych.

Jednostka zaangażowana w realizację projektu:

 • 2 - 2  Hufiec Pracy, ul. Glinki 140, 85-861 BYDGOSZCZ,
  tel. 52 345-05-33, e-mail: 2-2hp.bydgoszcz@ohp.pl
  Koordynator lokalny: Justyna Słowik

Wojewódzkim koordynatorem projektu z ramienia Kujawsko-Pomorskiej Komendy OHP jest Anna Chrośniak: tel.: 56 654 70 68, e-mail: a.chrosniak@ohp.pl.

Termin zakończenia projektu: styczeń 2019 r.

 Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

 

SZCZEGÓLOWE HARMONOGRAMY UDZIELANIA WSPARCIA W PODZIALE NA MIESIĄCE:

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007