Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

TARGI EDUKACJI I PRACY W ŚWIECIU

13 grudnia 2016 Młodzieżowe Centrum Kariery w Świeciu zorganizowało Targi Edukacji i Pracy w celu przedstawienia młodym ludziom aktualne oferty kształcenia oraz możliwości podjęcia zatrudnienia po zakończeniu edukacji.

Wydarzenie przygotowano przede wszystkim z myślą o tegorocznych absolwentach lokalnych szkół: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu.

Oficjalnego otwarcia Targów dokonała pośrednik pracy świeckiego MCK Pani Kamila Zwiefka. Zaznaczając wagę świadomego dokonywania wyborów życiowych w obszarze własnego rozwoju, edukacji i pracy, zachęciła młodzież do szczegółowego zapoznania się z ofertą wystawców. Wraz ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego Panią Michaliną Ratkowską przedstawiono aktualne oferty pracy oraz zaprezentowano kursy zawodowe. Kadra OHP prezentowała materiały promocyjno-informacyjne, w tym również wiadomości z portalu www.dokariery.pl (www.ecam.ohp.pl). W celu dalszego kontaktu i wymiany informacji zachęcano uczestników do pozostawienia podstawowych danych w Ankiecie poszukującego pracy. Ogólne informacje personalne umożliwiają kontynuowanie współpracy, stwarzają szansę na ciekawszy rozwój.

W trakcie Targów Edukacji i Pracy obszar biznesu, oświaty oraz przedsiębiorczości prezentowali: agencja pracy tymczasowej, firma Polomarket, Centrum Kształcenia Apis, przedstawiciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu a także  przedstawiciele Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” oraz  Lokalnej Grupy Działania. Każdy z wystawców przedstawiał aktualne oferty, wszyscy pokazywali swoje możliwości przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych.

Zrealizowane przez MCK Świecie Targi Edukacji i Pracy umożliwiły młodym ludziom z powiatu świeckiego zapoznanie z możliwościami dalszego rozwoju, bezpośredni kontakt z pracodawcami, przedstawicielami biznesu i oświaty.

mckswiecie_targi1 . Targi otwierała kadra OHP MCK Świecie.
mckswiecie_targi4 Młodzież z uwagą wysłuchiwała prezentacji wystawców. Zaproponowana formuła Targów zwiększała zainteresowanie słuchaczy.
mckswiecie_targi3 Uczniowie świeckich szkół zapoznawali się z ofertami  wystawców.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007