OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
 PROJEKTY EFS ZREALIZOWANE

PRZEZ

KUJAWSKO-POMORSKĄ WOJEWÓDZKĄ KOMENDĘ OHP

W LATACH 2004 - 2015

 


"TERAZ MY - START DO KARIERY"

Termin realizacji: 1 kwietnia – 30 września 2009

Beneficjentami Ostatecznymi projektu były osoby nieaktywne zawodowo (10 kobiet i 10 mężczyzn), w wieku 18-24 lat, zamieszkujące w Toruniu lub na obszarze powiatu toruńskiego.

Celem ogólnym projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia nieaktywnych zawodowo mieszkańców Torunia i powiatu toruńskiego. Cele szczegółowe projektu to:
- rozwój umiejętności aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych w zakresie kompetencji informatycznych wśród młodzieży w wieku 18-24 lata
- aktywizacja zawodowa młodzieży z Torunia i powiatu toruńskiego poprzez doradztwo psychologiczne i zawodowe oraz pośrednictwo pracy jak również szkolenia podnoszące, uzupełniające lub zmieniające kwalifikacje zawodowe.

Rezultaty projektu obejmują:
1) zdobycie, podniesienie, uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych przez 20 nieaktywnych zawodowo młodych mieszkańców Torunia i powiatu toruńskiego
2) zdobycie przez 10 osób prawa jazdy kat. C i ukończenie kursu przewozu rzeczy lub uzyskanie kwalifikacji spawacza metodą TIG
3) zdobycie przez 10 osób kwalifikacji zawodowych kosmetyczki, manikiurzystki i stylistki paznokci (w zakresie przedłużania metodą akrylową i żelową) lub maniukiurzystki i stylistki paznokci z prawem jazdy kat. B
4) przeszkolenie 20 osób w zakresie:
-metod aktywnego poszukiwania pracy w ramach 10 godz. zajęć z pośrednikiem pracy
-aktywizacji zawodowej w ramach 21 godz. zajęć grupowych i 2 godz. indywidualnych z doradcą zawodowym
-podstaw obsługi komputera i posługiwania się Internetem w ramach 30-godz. kursów
5) objęcie 20 osób w wieku 18-24 lata wsparciem psychologicznym w ramach 20-godz. treningów umiejętności psychospołecznych i 2 godz. indywidualnych porad psychologicznych.

Projekt zakończył się 30 września 2009 r. Odbyły się wszystkie przewidziane w projekcie zajęcia. We wrześniu odbyła się konferencja promująca projekt oraz Europejski Fundusz Społeczny. Uczestnicy otrzymali certyfikaty i zaświadczenia.

 

 


 

 

  

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007