Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI I PORADY

 

PL_eures_logo_BOX_1_Twoja_Praca_w_Europie_Poszukujacy_Pr
 

Testy selekcyjne lub oficjalne konkursy

 • Wiele dużych przedsiębiorstw, firm lub instytucji międzynarodowych, zanim przeprowadzi z kandydatami rozmowę kwalifikacyjną wymaga od nich poddania się badaniom psychometrycznym lub testom oceniającym ich zdolności techniczne. Wielu pracodawców korzysta również z pomocy centrów oceny w celu sprawdzenia potencjalnych kandydatów w autentycznych sytuacjach. Jedynie kandydaci, którzy pomyślnie przeszli pierwszy etap konkursu są dopuszczani do drugiego etapu (przeważnie jest to rozmowa kwalifikacyjna). Zasięgnij informacji w odpowiednich organizacjach, co do rodzaju stosowanych przez nie testów i ćwiczeń praktycznych. Niektóre strony internetowe i specjalistyczne publikacje dla absolwentów zawierają wykaz popularnych narzędzi i metod.

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

 • Informacje ogólne
  Upewnij się, że jesteś dobrze poinformowany o firmie oraz przygotuj się na zadawanie pytań dotyczących firmy i konkretnych aspektów związanych z pracą. Porównaj równoważne kwalifikacje w państwie pracodawcy z Twoimi własnymi. Bądź gotowy(-a) również odpowiedzieć na pytania dotyczące zakresu Twojej odpowiedzialności, kwestii technicznych, umiejętności zarządzania, umiejętności w zakresie podejmowania decyzji oraz w jaki sposób pasują one do Twojego profilu.
 • Umiejętności osobiste
  Jest bardzo prawdopodobne, że zostaniesz poproszony o potwierdzenie znajomości języka państwa przyjmującego i pokazanie, jak Twoje zdolności i atrybuty pasują do wymogów związanych z danym stanowiskiem. Jeżeli Twoja znajomość języka danego państwa jest słaba, powinieneś/powinnaś wykazać wolę do nauki (np. zapisanie się na kurs językowy). Przyłóż się i postaraj się używać słownictwa, które znasz, nawet jeżeli jest ono ograniczone – pokaż, że Cię na to stać i nie poddawaj się łatwo!
 • Sytuacje z życia wzięte
  Przed rozmową kwalifikacyjną przypomnij sobie sytuacje, z którymi musiałeś (musiałaś) sobie poradzić i bądź gotowy(-a) je szerzej opisać. Przygotuj pisemną wersję „rozmowy na pokaz", z której skorzystasz, aby przekonać pracodawcę o Twojej przydatności. W przypadku telefonicznej rozmowy kwalifikacyjnej zawsze miej ten dokument przy sobie i poćwicz prezentację tych argumentów w przekonywujący sposób.
 • Nieoczekiwane pytania
  Nie panikuj, gdy zostanie zadane podchwytliwe albo nieoczekiwane pytanie. Zachowaj spokój, poświęć chwilę na odpowiedź, a przede wszystkim bądź szczery(-a). Jeżeli nie znasz odpowiedzi na pytanie to się przyznaj, ale wyjaśnij, w jaki sposób znalazłbyś/znalazłabyś odpowiedź lub rozwiązanie.
 • Praca zespołowa
  Podkreśl wkład, jaki wniosłeś w poprzednie osiągnięcia zespołowe. Sugerujemy, aby podkreślić również umiejętności przywódcze, w zakresie zarządzania lub kontaktów towarzyskich i dostarczyć materiały na ich poparcie.
 • Wynagrodzenie i postanowienia umowne
  Zdobądź informacje dotyczące średniego wynagrodzenia (brutto lub netto) na podobnym stanowisku oraz na temat wymaganych kwalifikacji w państwie, do którego zamierzasz się przenieść. Zwróć również szczególną uwagę na postanowienia umowy i obowiązujące prawo pracy. Więcej informacji znajduje się w dziale „Życie i praca" na portalu EURES. Doradca EURES jest do Twojej dyspozycji.

Dokumenty, które należy mieć przy sobie na rozmowie kwalifikacyjnej

 • CV
  Kilka egzemplarzy Twojego CV w języku ojczystym pracodawcy i ewentualnie również w języku angielskim.
 • Świadectwa
  Kserokopie świadectw szkolnych i akademickich, kursów językowych i innych kwalifikacji.
 • Tłumaczenia dyplomów.
  W przypadku niektórych stanowisk, np. w sektorze publicznym, może okazać się konieczne przedstawienie tłumaczenia przysięgłego potwierdzenia Twoich kwalifikacji, które przeważnie można uzyskać w odpowiedniej instytucji oświatowej lub we właściwym ministerstwie. W tym celu skontaktuj się z właściwym organem oświatowym w Twoim kraju.
 • Dokumenty tożsamości
  Na rozmowę zabierz ze sobą paszport lub dokument tożsamości i ewentualnie kopię aktu urodzenia.
 • Ubezpieczenie zdrowotne
  Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (lub inny rodzaj ubezpieczenia zdrowotnego, w szczególności w przypadku obywateli spoza UE) może przydać się za granicą, jeżeli pracodawca od razu zaoferuje ci pracę, lub w celu pokrycia nieprzewidzianych kosztów leczenia.
 • Zdjęcia paszportowe
  Zabierz ze sobą zdjęcia paszportowe do łatwiejszej identyfikacji Twojego CV lub do załatwiania innych wymaganych formalności.
 • Listy polecające
  Listy polecające mogą wyróżnić Cię spośród innych kandydatów. Jeżeli nie posiadasz doświadczenia zawodowego, poproś o referencje ze szkoły lub uniwersytetu.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007