Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

TRENINGI I WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE WE WŁOCŁAWKU

We włocławskim Hufcu Pracy w dniu 25 października rozpoczęło się grupowe wsparcie psychologiczne dla  beneficjentów grupy A1 w ramach projektu „Akcja aktywizacja – YEI” .

Wsparciem tym objęci zostali uczestnicy, którzy mają problemy z radzeniem sobie z emocjami, nauką właściwego reagowania w sytuacjach konfliktowych. Zajęcia warsztatowe pomogą ukształtować umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, w celu podwyższenia samodzielności i zwiększenia szans na znalezienie zatrudnienia. Podczas zajęć młodzież nauczy się, jak samemu radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, gdzie skutecznie zwrócić się o pomoc. Warsztaty mają także na celu zwiększenie motywacji uczestników do udziału w projekcie i do rozwoju osobistego.

Uzupełnieniem zajęć grupowych z psychologiem we włocławskim Hufcu Pracy będą indywidualne konsultacje psychologiczne, które rozpoczną się jeszcze w bieżącym miesiącu.

PSY1 Rozpoczęcie zajęć grupowych z psychologiem p. Iwoną Micherzewską-Bańka

obudz

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007