OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
 PROJEKTY EFS ZREALIZOWANE

PRZEZ

KUJAWSKO-POMORSKĄ WOJEWÓDZKĄ KOMENDĘ OHP

W LATACH 2004 - 2015

 

 "TWOJA WIEDZA - TWÓJ SUKCES"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.5 schemat b) "Przygotowanie młodzieży zagrożonej wykluczeniem do podjęcia pracy" Priorytet 1 "Aktywna polityka rynku pracy" Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

 

 

W pierwszej edycji ogólnopolskiego projektu pod tytułem "Twoja Wiedza - Twój Sukces", z ramienia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP udział wzięły następujące jednostki:
* 2-1 Środowiskowy Hufiec Pracy w Brodnicy
* 2-2 Środowiskowy Hufiec Pracy w Bydgoszczy
* Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu
* 2-4 Środowiskowy Hufiec Pracy w Toruniu
* 2-5 Środowiskowy Hufiec Pracy we Włocławku

W ramach projektu zaplanowano objęcie wsparciem ogólną liczbę 295 osób, w następującym podziale na jednostki OHP:

- 65 osób w Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu
- 40 osób w 2-2 Środowiskowym Hufcu Pracy w Brodnicy
- 65 osób w 2-4 Środowiskowym Hufcu Pracy w Toruniu
- 60 osób w 2-2 Środowiskowym Hufcu Pracy w Bydgoszczy
- 65 osób w 2-5 Środowiskowym Hufcu Pracy we Włocławku,

Projekt ukończyło 285 osób.

Każda z osób objętych wsparciem brała udział w kursie języka angielskiego oraz w kursach z podstaw obsługi komputera i podstaw przedsiębiorczości. Uczestnicy, którzy mieli ukończony 18 rok życia, brali udział w kursach zawodowych, wśród których znalazły się następujące specjalności:
- Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - skorzystało 19 osób
- Barman z obsługą kas fiskalnych - skorzystało 8 osób
- Opiekun osób chorych, starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci - skorzystały 4 osoby
- Kurs kosmetyczny - skorzystało 16 osób
- Kurs fryzjerski - skorzystały 3 osoby
- Kurs na operatora wózków jezdniowych i cięcie metalu - skorzystały 24 osoby
- Kurs spawacza - skorzystały 44 osoby
- Księgowość komputerowa - skorzystało 10 osób
- Prawo jazdy kategorii B - skorzystało 6 osób
- Technolog robót wykończeniowych w budownictwie - skorzystało 10 osób
- Florystyka z obsługą kas fiskalnych - skorzystały 2 osoby.

Łącznie z kursów zawodowych 146 osób.

W realizacji drugiej edycji ogólnopolskiego projektu "Twoja Wiedza - Twój Sukces" z podtytułem "Edukacja kluczem do przyszłości", w ramach Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP wzięły udział cztery jednostki:
- Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu
- 2-5 Środowiskowy Hufiec Pracy we Włocławku
- Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu
- Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy

Liczba osób objętych wsparciem w ramach tego projektu została założona na 300 osób z podziałem na poszczególne jednostki, który przedstawiał się następująco:
- 60 osób w OSiW Grudziądz
- 60 osób w CEiPM Toruń
- 80 osób w 2-5 ŚHP Włocławek
- 100 osób w CEiPM Bydgoszcz,

Projekt zakończyło 297 absolwentów.

Wszyscy uczestnicy projektu brali udział w kursie języka angielskiego. Dodatkowo 170 osób, które ukończyły 18 rok życia, uczestniczyło w kursach zawodowych. Ich wybory przedstawiają się następująco:

- Magazynier z obsługą wózków jezdniowych, obsługą suwnic i kasy fiskalnej - skorzystało 30 osób,
- Magazynier z prawem jazdy kat. B, - skorzystały 3 osoby
- Magazynier z obsługą wózków jezdniowych i kasami fiskalnymi - skorzystały 4 osoby,
- Spawanie elektryczne i gazowe (MIG i TAG) - skorzystało 19 osób,
- Modelowanie paznokci metodą akrylową oraz manicure-pedicure oraz fryzjer - skorzystały 2 osoby,
- Stylista paznokci z obsługą kas fiskalnych - skorzystało 6 osób,
- Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B - skorzystała 1 osoba,
- Kosmetyczka - wizażystka z obsługą kasy fiskalnej - skorzystało 13 osób,
- Kurs grafiki komputerowej wraz z projektowaniem stron internetowych - skorzystały 2 osoby,
- Kurs prawa jazdy kat. C - skorzystały 3 osoby,
- Technolog robót wykończeniowych w budownictwie - skorzystało 16 osób,
- Kelner - Barman z obsługą kas fiskalnych i minimum sanitarnym - skorzystało 25 osób,
- Sekretarka z obsługą kas fiskalnych - skorzystały 2 osoby,
- Opiekun osób chorych, starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci - skorzystały 2 osoby,
- Florystka z obsługą kas fiskalnych - skorzystała 1 osoba
- Księgowość komputerowa z obsługą kas fiskalnych - skorzystało 7 osób,
- Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych - skorzystało 6 osób,
- Sprzedawca z fakturowaniem komputerowym i obsługą kas fiskalnych - skorzystało 12 osób,
- Kurs pedagogiczny dla inspektorów praktycznej nauki zawodu - skorzystało 5 osób
- Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym - skorzystało 10 osób
- Stolarz - skorzystała 1 osoba.


W trzeciej, ostatniej edycji projektu "Twoja Wiedza - Twój Sukces", o podtytule "Nauka - Wiedza - Praca", z ramienia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, udział wzięły następujące jednostki:
- Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy
- Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu
- Środowiskowy Hufiec Pracy 2-5 we Włocławku
- Środowiskowy Hufiec Pracy 2-2 w Bydgoszczy
- Środowiskowy Hufiec Pracy 2-3 w Inowrocławiu
- Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu

W ramach projektu wsparciem objęto łącznie 320 osób, według następującego podziału:
- 60 osób w CEiPM w Bydgoszczy
- 60 osób w CEiPM w Toruniu
- 60 osób w 2-5 ŚHP we Włocławku
- 40 osób w 2-2 ŚHP w Bydgoszczy
- 40 osób w 2-3 ŚHP w Inowrocławiu
- 60 osób w OSiW w Grudziądzu,
Projekt ukończyło 303 absolwentów.

Uczestnicy objęci wsparciem uczestniczyli w bloku zajęć wzmacniających aktywność na rynku pracy oraz kursie języka obcego. Uczestnicy, którzy ukończyli 18 rok życia uczestniczyli dodatkowo w kursach zawodowych, według następujących specjalizacji:
- Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i minimum socjalnym - skorzystało 16 osób
- Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym - skorzystały 22 osoby
- Grafika komputerowa z projektowaniem stron www - skorzystało 16 osób
- Spawanie z uprawnieniem cięcia metali - skorzystały 22 osoby
- Kurs podstaw rachunkowości - skorzystały 2 osoby
- Kelner - Barman - skorzystało 10 osób
- Magazynier z obsługą wózków jezdniowych - skorzystało 30 osób
- Kosmetyczka - skorzystały 43 osoby
- Fakturzysta z obsługą komputera i kas fiskalnych - skorzystało 8 osób
- Operator koparko-ładowarki - skorzystała 1 osoba
- Przedstawiciel handlowy z obsługą kas fiskalnych - skorzystała 1 osoba
- Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B - skorzystały 23 osoby
- Prawo jazdy kat. C - skorzystały 4 osoby

- Kurs podstaw florystyki - skorzystały 3 osoby
- Specjalista ds. kadr i płac - skorzystały 3 osoby
- Opiekun osób starszych i chorych - skorzystały 3 osoby
- Obsługa kas fiskalnych - skorzystało 6 osób
- Masaż klasyczny - skorzystało 8 osób
- Samodzielny księgowy - skorzystały 4 osoby


 

 

  

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007