OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

ŚWIĘTO MĘSKIEJ SOLIDARNOŚCI WE WŁOCŁAWKU

Dzień Chłopaka obchodzony jest co roku 30 września, jednak jego obchody Rada Młodzieży włocławskiego Hufca wraz z Samorządem Szkolnym ZS WSO „Cogito” przełożyła na 1 października.

Tego dnia dziewczyny złożyły najlepsze życzenia swoim kolegom z klasy, organizując im konkurs o tytuł Super Chłopka, czyli osoby która swoim zachowaniem reprezentuje wartości: kultura osobista, szacunek dla innych, uprzejmość, koleżeńskość, prawdomówność, uczciwość, odpowiedzialność oraz wywiązywanie się z obowiązków i obietnic. Celem zabawy była integracja młodzieży, jak również uczenie zasad zdrowej rywalizacji. Wszyscy chłopcy zostali obdarowani słodkimi upominkami natomiast każda z dziewcząt mogła oddać głos na swojego kandydata. Ostatecznie tytuł Super Chłopaka zdobył Dawid Szychulski uczeń klasy I Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia. To był wyjątkowy dzień dla wszystkich uczniów szkoły.

SOL3  
SOL1 SOL2
   
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007