Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister, Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 
PLAN AKCJI LATO 2018 - do pobrania

 

Bezpłatne zajęcia!

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku prowadzi zapisy młodzieży w wieku 15 – 25 lat na bezpłatne zajęcia z zakresu dziennikarstwa oraz geografii.
1. Zajęcia geograficzne
– tematyka zajęć będzie obejmowała zagadnienia min z geografii fizycznej, klimatologii, sedymentologii, geomorfologii itp.
Podczas zajęć poruszone zostaną tematy:
- Wpływ efektu cieplarnianego na przyszłość Ziemi
- Datowanie osadów jeziornych
- Powstawanie zorzy polarnej
- Powstawanie i dzieje morza Bałtyckiego
- Ruchy górotwórcze
- Rodzaje wulkanów i ich powstawanie
- Powstawanie fal tsunami
- Wpływ bobrów na środowisko
2. Warsztaty dziennikarskie – tematyka spotkań dotyczyć będzie funkcjonowania oraz roli mediów w codziennym życiu oraz elementów fotografii
Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach proszone są o kontakt z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku ul. Brzeska 6 (wejście od strony parkingu) tel. 54 2314671, email: ceipm.wloclawek@ohp.pl

Ilość miejsc ograniczona

 


Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku prowadzi zapisy osób w wieku od 16 do 25 lat zainteresowanych bezpłatnymi zajęciami z języka niemieckiego
– poziom podstawowy

 

Zajęcia odbywają się w ramach programu „Wolontariat w OHP.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku ul. Brzeska 6 (wejście od strony parkingu), tel. 54 2314671, e-mail: ceipm.wloclawek@ohp.pl .
Osoby niepełnoletnie powinny posiadać zgodę rodzica na udział w zajęciach.
Ilość miejsc ograniczona.

 


 

 

WOLONTARIUSZE POSZUKIWANI

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku w ramach Programu „ Wolontariat w OHP” poszukuje wolontariuszy wieku do 25 roku życia do prowadzenia zajęć młodzieżą

Zapewniamy :
• umowę wolontarialną
• salę
• sprzęt audiowizualny
• materiały pomocnicze do przeprowadzenia zajęć
• zaświadczenie o odbyciu wolontariatu
• rekrutację grupy
Wolontariusz sam decyduje, ile czasu poświęca na pracę z młodzieżą, wybiera dni pracy i godziny zajęć.
Szczegółowych informacji uzyskać można w :
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku
ul. Brzeska 6, pokój nr 3
tel. 54 231- 46- 71
mail: ceipm.wloclawek@ohp.pl

 


 

BEZPŁATNE ZAJĘCIA

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku w ramach Programu „Wolontariat w OHP” poszukuje osób w wieku do 25 lat, zainteresowanych udziałem w bezpłatnych zajęciach z zakresu:
- dziennikarstwa
- obsługi komputera
- języka angielskiego

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku
ul. Brzeska 6, pokój nr 3.
tel. 54 231- 46- 71
mail: ceipm.wloclawek@ohp.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007