Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
K-P WK OHP EVS  

Czym jest Wolontariat Europejski (EVS – ang. European Voluntary Service) ?

Jest to projekt przeznaczony dla osób w wieku 17-30 lat, które chciałyby zdobyć doświadczenie oraz nowe umiejętności za granicą.

Projekty są realizowane w ramach programu Erasmus+ www.erasmusplus.org.pl

Sektor  Młodzież, Akcja 1 – Mobilność Edukacyjna

Na czym to polega?

Projekt EVS opiera się na partnerstwie co najmniej dwóch wspierających go organizacji. Organizacje te odpowiadają za rekrutację wolontariuszy do udziału w projekcie. Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP jest organizacją wysyłającą posiadającą akredytację. Pomagamy znaleźć projekt, przygotować się do wyjazdu oraz załatwić wszystkie formalności.

Wolontariusze uczestniczą w EVS za pośrednictwem organizacji wysyłającej w kraju, w którym mieszkają, i organizacji goszczącej, która ich przyjmuje i opiekuje się nimi podczas ich pobytu za granicą.

Projekty krótkoterminowe – trwają od 2 tygodni do 2 miesięcy.

Projekty długoterminowe od 2 do 12 miesięcy.

Wolontariusz może pracować w różnych dziedzinach, takich jak: sport, opieka nad dziećmi i młodzieżą, dziedzictwo kulturowe, sztuki piękne, dobrostan zwierząt, ochrona środowiska oraz współpraca rozwojowa. Na koniec pracy w ramach EVS wolontariusz otrzymuje Youthpass – zaświadczenie o uczestnictwie w danym projekcie i jego opis.

Wolontariusze mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie i kieszonkowe. Jedyny wkład finansowy, jaki być może musisz wnieść, to niewielka część kosztów podróży. Na miejscu wolontariusz odbywa obowiązkowo kurs językowy kraju, w którym przebywa.

frseeplus

Projekty Wolontariatu Europejskiego są współfinansowane w ramach programu Unii Europej­skiej Erasmus+

EVS prezentacja - kopia

 

Jak możesz się zgłosić?

Jeżeli poszukujesz projektu EVS zajrzyj na stronę Wolontariatu Europejskiego do Bazy Projektów: https://europa.eu/youth/eu/volunteering/european-voluntary-service_pl

 

Skontaktuj się z nami

adres email: youth-kp@ohp.pl

lub zadzwoń: 56 654 70 68 wew. 33

 

Relacje z projektów zakończonych:

„Circus Inclusion” – EVS w Barcelonie - więcej

„EVS for empowerment and employment „ – Evs w Findlandii – więcej

 

Projekty, do których zakończono nabór:

Bulgaria Armenia
EVS Chorwacja Francja
Rumunia Szwecja(2)(1)

 

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP jest również organizacją koordynującą projektami EVS. Aktualnie realizujemy projekt :”EVS – Each Volunteer Share the Experience”.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007