Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
W POSZUKIWANIU INFORMACJI O PRACY ZA GRANICĄ

 

PL_eures_logo_BOX_1_Twoja_Praca_w_Europie_Poszukujacy_Pr
 

Europejscy pracodawcy mogą korzystać z różnych usług i narzędzi komunikacji w celu ogłaszania swych ofert pracy. Poniższa lista zawiera przegląd źródeł dostępnych informacji na szczeblu europejskim.

PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA I PORTAL MOBILNOŚCI ZAWODOWEJ EURES

 • Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do odwiedzenia lokalnego lub regionalnego urzędu pracy. Niektóre takie urzędy zatrudniają doradców EURES, którzy świadczą dodatkowe zindywidualizowane usługi.
 • Doradcy EURES mogą udzielać porad dotyczących możliwości zatrudnienia na europejskim rynku pracy, kierować Cię do potencjalnych pracodawców i udzielać szczegółowych informacji na temat życia i pracy za granicą.
 • Weź udział w prezentacjach pracodawców, warsztatach szkoleniowych i targach pracy organizowanych przez EURES w Twoim kraju. Więcej informacji na temat wydarzeń na szczeblu europejskim znajduje się w „Kalendarzu wydarzeń” na stronie głównej portalu EURES.
 • Kolejnym pożytecznym punktem referencyjnym dotyczącym sytuacji na rynku pracy oraz warunków życia i pracy w innym kraju EOG jest dział portalu EURES „Życie i praca”. Przedstawione tam szczegółowe informacje usystematyzowane są według państw.
 • Znajdź interesujące Cię oferty pracy w dowolnym kraju EOG przy pomocy funkcji „Szukaj pracy" na portalu EURES. Funkcja umożliwia dostęp do ofert pracy z 31 państw Europy, aktualizowanych w czasie rzeczywistym i obejmujących szeroką gamę zawodów, w tym oferty pracy stałej i sezonowej. Oferty EURES wyraźnie otwarte na rekrutację przekraczającą granicę jednego państwa są oznaczone jako „europejskie".
 • Funkcja „EURES Szukaj pracy” posiada interfejs przyjazny dla użytkownika. W celu znalezienia pracy poszukujący mogą na przykład wybierać między państwem, regionem, zawodem, typem umowy lub połączyć kilka kryteriów. Serwis dostępny jest w 25 językach EOG.
 • Oferty pracy umieszczone na portalu EURES w przeważającej części pochodzą bezpośrednio z krajowych baz danych ofert pracy. W zasadzie tylko tytuł i opis oferty pracy przedstawione są w języku kraju, z którego oferta pochodzi. Pozostałe szczegóły dotyczące oferty pracy, takie jak rodzaj umowy, wymagane doświadczenie i poziom wykształcenia, są często przetłumaczone.
 • Warto wiedzieć, że każdy pracodawca sam decyduje o tym, w jakim języku przedstawi ofertę pracy w dziale „EURES Szukaj pracy". Jeżeli dany pracodawca jest szczególnie zainteresowany międzynarodową rekrutacją, dana oferta może zostać opublikowana w jednym lub w kilku językach różnych od ojczystego języka pracodawcy.

 

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE

 • Oferty pracy z krajowych i międzynarodowych instytucji publicznych są publikowane na odpowiednich stronach internetowych. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku większości ofert pracy w administracji publicznej, trzeba zdać test lub egzamin, aby móc znaleźć się na liście osób ubiegających się o pracę. Po kliknięciu na „Linki” znajdujące się w górnym pasku strony głównej portalu EURES pojawi się wyczerpująca lista organizacji i instytucji, gdzie możesz również zasięgnąć informacji o możliwościach zatrudnienia.
 • Oferty pracy instytucji europejskich nie są dostępne na portalu EURES. Są one dostępne na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO).

 

PRYWATNE AGENCJE POŚREDNICTWA PRACY I AGENCJE REKRUTACJI

 • W wielu państwach członkowskich działają prywatne agencje pośrednictwa pracy wyspecjalizowane w szukaniu pracy czasowej za granicą. Prywatne agencje pośrednictwa pracy w Twoim kraju lub za granicą również oferują szeroki wachlarz informacji. Instytucje te pokierują Cię przez procedurę zgłoszeniową i pomogą Ci zrozumieć wymogi prawne związane ze zmianą miejsca pobytu. Zanim skorzystasz z ich usług, upewnij się, czy agencje te działają legalnie i czy pobierają opłaty za swoje usługi. Sprawdź również charakter umów o pracę znajdujących się w ich ofercie.

 

INNE ŹRÓDŁA INFORMACJI

 • Odpowiednich wydarzeń lub ofert pracy dla absolwentów szukaj na specjalistycznych stronach internetowych lub za pomocą wyszukiwarek internetowych (np. Google, Yahoo itp.), w krajowych gazetach i publikacjach specjalistycznych (np. czasopismach poświęconych karierze zawodowej), ale nie zapomnij odwiedzić też centrum kariery zawodowej lub stowarzyszeń studentów działających przy Twoim uniwersytecie. Większość bibliotek przeważnie regularnie otrzymuje zagraniczne gazety i publikacje. Możesz również skorzystać z linku „Informacje i możliwości zatrudnienia dla absolwentów” pod „Linkami pokrewnymi”, gdzie znajdziesz wiele przydatnych adresów stron internetowych w EOG.
 • Pobyt w państwie Twojego wyboru na stażu lub praktyki zawodowej jest doskonałym sposobem poznania kraju i daje okazję do szukania pracy na miejscu. Wiele dużych firm organizuje takie praktyki. Poszukaj ofert stażu pod linkiem „Informacje i możliwości zatrudnienia dla absolwentów”.
 • Do tej pory zasięgnąłeś porad, jak znaleźć ofertę pracy jako pracownik. A czy zastanawiałeś(-aś) się nad możliwością rozpoczęcia działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim? Czy słyszałeś(-aś) o nowym projekcie pilotażowym Komisji Europejskiej „ERASMUS for young entrepreneurs”? Ten dotyczący mobilności projekt ma na celu ułatwienie szkolenia (pobyt za granicą trwający 1-6 miesięcy), tworzenie sieci kontaktów i wymianę doświadczenia między młodymi przedsiębiorcami, poprzez odbycie praktyki w małych i średnich przedsiębiorstwach w innym państwie członkowskim UE.
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007