OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

 
 

 

WOJEWÓDZKA RADA PROGRAMOWA

Uchwała nr 1 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Programowej z dnia 23.05.2016

Uchwała nr 2 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Programowej z dnia 23.05.2016

Uchwała nr 3 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Programowej z dnia 21.11.2016

Uchwała nr 1/2017 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej rady Programowej z dnia 26.04.2017

 

Wojewódzka Rada Programowa jako społeczny organ opiniodawczy udzielający pomocy merytorycznej w podejmowaniu przez Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komendę OHP  i podległe jednostki organizacyjne OHP działań wychowawczych, profilaktyczno-resocjalizacyjnych, edukacyjnych oraz przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży jest ważnym ogniwem w procesie zarządzania jednostką.

Organ skupia w swojej strukturze  przedstawicieli instytucji rynku pracy, policji, wymiaru sprawiedliwości, kuratorium oświaty i instytucji oświatowych i innych. W posiedzeniach Wojewódzkiej Rady Programowej OHP często biorą udział zaproszeni goście m.in. przedstawiciele samorządu terytorialnego, kierownictwo szkół, w których kształci się młodzież OHP oraz kuratorzy sądowi.

Podczas spotkań uczestnicy przedstawią propozycję dalszego rozwoju i zacieśnienia współpracy w zakresie rozwijania oferty OHP skierowanej do młodych ludzi uzupełniających wykształcenie oraz wkraczających na rynek pracy.

SKŁAD KUJAWSKO-POMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ RADY PROGRAMOWEJ OHP W TORUNIU:

Mikołaj Bogdanowicz - Wojewoda Kujawsko-Pomorski - Przewodniczący

Małgorzata Taranowicz - Wojewódzki Komendant OHP w Toruniu – Zastępca Przewodniczącego

Michał Krzemkowski - Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego  – Sekretarz

Joanna Borowiak - Poseł na Sejm

Marek Gralik - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

Artur Janas - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

Mariola Sokołowska - Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Grudziądzu

Waldemar Kurkowski - Wójt Gminy Gruta

Jacek Gniadkowski - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy

Małgorzata Wierzbowska - Dyrektor Zespołu Edukacyjnego  BLOK w Toruniu

Alina Kozłowska - Dyrektor Zespołu Szkół WSO Cogito

Zbigniew Girzyński - Poseł na Sejm

Anna Wilińska - Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku

Lilianna Adamczyk - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu

Robert Gutkowski - Komendant Miejskiej PSP w Grudziądzu

Agata Saja - Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Grudziądzu

Bożena Nadworna - Radna Powiatu Grudziądzkiego

Arleta Górka - Zespół Szkół dla Dorosłych w Bydgoszczy

Sylwia Wojciechowska - Dyrektor Ośrodka Szkolenia Zawodowego we Włocławku

Kamil Pańkowiec - Wojewódzki Duszpasterz OHP

Dorota Mrozińska - Kierownik Pionu Organizacyjno-Administracyjnego WK OHP

Małgorzata Tokarska - Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007