OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
 

 

 
NOWE PERSPEKTYWY 2  

 

Od 1 lipca 2013 r. do końca czerwca 2014 r. Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP realizuowała projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wsparciem w ramach projektu objęta została nieaktywna zawodowo oraz bezrobotna młodzież, zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-25 lat (80 osób, w tym 48 kobiet i 32 mężczyzn), której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudniają samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy.
Celem głównym projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa osób w wieku 15-25 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udział w szkoleniach i kursach, a także ułatwienie dostępu tym osobom do usług rynku pracy w celu poprawy ich zatrudnialności.

W województwie kujawsko-pomorskim projekt realizowały:
1) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Bydgoszczy, ul. Glinki 140
2) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Toruniu, ul. Poznańska 11/13
3) 2-5 Środowiskowy Hufiec Pracy we Włocławku, ul. Promienna 5b/4

Uczestnicy projektu – zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie – to młodzież w wieku 15-25 lat, podzielona na dwie kategorie:
Kategoria A – młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-17 lat, zarówno z OHP jak i spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, bądź nierealizująca obowiązku nauki – 40 uczestników (4 grupy: dwie we Włocławku i po jednej w Toruniu i w Bydgoszczy).
Kategoria B – młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 18-25 lat, nieucząca się i niepracująca, w tym absolwenci OHP, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej – 40 uczestników (4 grupy: po dwie w Bydgoszczy i w Toruniu).

Uczestnikom projektu zostały zaoferowane następujące formy wsparcia:
1. Integracyjne zajęcia kreatywnego spędzania czasu (uczestnicy kat. A)
2. Grupowe doradztwo zawodowe (20h/grupę/wszyscy uczestnicy)
3. Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym (śr. 4h/osobę/uczestnicy kat. B)
4. Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty (10 h/grupę/wszyscy uczestnicy)
5. Indywidualne wsparcie psychologiczne (śr. 4h/osobę/wszyscy uczestnicy)
6. Kurs językowy (120h/osobę/wszyscy uczestnicy)
7. Warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych (20h/osobę/uczestnicy kat. A)
8. Warsztaty informatyczne (30h/ grupę/uczestnicy kat. A)
9. Kurs przedsiębiorczości (20h/ grupę/uczestnicy kat. B)
10. Kurs ECDL START lub kurs równoważny (śr. 60h/osobę/uczestnicy kat. B)
11. Kurs prawa jazdy kat. B (60h/osobę/uczestnicy kat. B)
12. Kurs zawodowy (śr. 150h/osobę/uczestnicy kat. B)
13. Praktyki zawodowe u pracodawców (120h/osobę/uczestnicy kat. B)

 

 

 

  

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007