Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
NOWOROCZNA WIZYTA W "MALUCHU" I "CALINECZCE"

05.02.202011:38

OHP

DOM3 14 stycznia 2020 roku przedstawiciele Rady Młodzieży wraz z opiekunem złożyli noworoczną wizytę w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej MALUCH i CALINECZKA we Włocławku. 

 

Jest to miejsce dla dzieci z rodzin będących w kryzysie, które zapewnia im poczucie bezpieczeństwa, zaspokaja potrzeby emocjonalne i bytowe, w którym dzieci odzyskują spokój.

Celem wizyty młodzieży z włocławskiego Hufca  Pracy było przekazanie na ręce Pani Dyrektor Domu Dziecka zebranych zabawek oraz ubrań dla małych podopiecznych. W zbiórkę zaangażowali się uczestnicy, rodzice oraz kadra Hufca. Wizyta w Maluchu i Calineczce  była nowym doświadczeniem, które każdego skłoniło do głębszych przemyśleń o życiu. Celem wizyty w myśl hasła „Młodzież OHP dla środowiska lokalnego” było, także uwrażliwienie uczestników na drugiego człowieka, rozwijanie pozytywnych cech osobowości: życzliwości, empatii, tolerancji, a przede wszystkim dzielenia się z innymi.

 

 

DOM1 DOM2
DOM4  
   

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007