OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W INOWROCŁAWIU

W dniach 18-22 listopada Młodzieżowe Centrum Kariery w Inowrocławiu zrealizowało przedsięwzięcia w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Zajęcia z szeroko pojętej przedsiębiorczości skierowane były do uczniów z Zespołu Szkół Rzemiosła w Inowrocławiu oraz Zespołu Szkół w Kościelcu. 

Spotkania realizowane były w formie warsztatowej, przy wykorzystaniu gier i ćwiczeń. Uczestnicy zajęć mieli możliwość poznania bliżej zagadnienia dot. przedsiębiorczości oraz zdobyć wiedzę z zakresu inwestowania poprzez aktywny udział w grze „Sprawdzenie się w działaniu”. Omówione zostały tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej oraz predyspozycje osób będących „swoim szefem” oraz plusy i minusy takiej formy zatrudnienia. Zaprezentowano także narzędzia, z których warto korzystać przy zakładaniu własnej firmy.

 Przedstawione zostały zasady ubiegania się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej - temat ten omówił przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli Pan Dawid Cybula, który podczas spotkania podzielił się z młodzieżą swoją wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie ubiegania się o bezzwrotne dotacje. Podczas swojego wystąpienia akcentował kwestie formalne, jakie muszą być spełnione podczas składania wniosku oraz ewentualne zagrożenia, które mogą się pojawić na początku drogi młodego przedsiębiorcy.

Zaplanowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości inicjatywy zrealizowane zostały we współpracy MCK w Inowrocławiu z Lokalną Grupą Działania Czarnoziem na Soli. Warsztaty spotkały się dużym uznaniem wśród młodzieży a chęć zdobywania przez uczniów nowej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości jest coraz większa. Nie pozostaje nic innego jak powtarzać taką praktykę, stwarzać sytuację do kształtowania i rozwijana umiejętności społecznych a także dawać większą szansę na świadomy wybór dalszej drogi edukacyjno-zawodowej.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Inowrocławiu zakończył się giełdą pracy, którą poprowadził pośrednik pracy z MCK. Podczas trwania spotkania zostały przedstawione oferty pracy związane z okresem przedświątecznym takie jak: hostessa, pakowacz prezentów czy sprzedawca choinek.

inoty2 inoty1
inoty5  
   

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007