OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

WYBORY RADY MŁODZIEŻY W INOWROCŁAWSKIM HUFCU

W dniach 19-26 września 2019 roku uczestnicy z Hufca Pracy w Inowrocławiu wzięli udział w wyborach do Rady Młodzieży. Przedsięwzięcie skierowane było do wszystkich uczestników z poszczególnych grup wychowawczych.

Reprezentantów inowrocławskiego samorządu, wyłoniono spośród osób z największą ilością głosów. Przewodniczącą Rady Młodzieży w roku szkolnym 2019/2020, podobnie jak w roku poprzednim, została Weronika Górska, jej Zastępcą Kinga Hossa, a Sekretarzem Rady została Agnieszka Bartoszak. Natomiast w skład Klubu Aktywnych wchodzą: Natalia Kozak, Mateusz Seroka, Adrian Turowski oraz  Kacper Łuczak.

Nowopowstała Rada Młodzieży została zapoznana z zadaniami jakie czekają na nią  w bieżącym roku szkolnym. Wybrany samorząd zaplanował też działania zgodnie z hasłem „Młodzież OHP dla środowiska lokalnego”. Swoją postawą i działaniami zamierza także dbać o dobre imię hufca, kultywować i wzbogacać jego tradycje. Przede wszystkim chce działać aktywnie i kreatywnie. Najważniejsze jest dla nich, aby promować zaangażowanie młodzieży w życie lokalnej okolicy i społeczności oraz ukazywać możliwości wpływania na ich rozwój.  Zamierza także organizować przedsięwzięcia integrujące uczestników, rozwijać ich pasje  i zainteresowania, zdobywając przy tym wiele cennych doświadczeń i umiejętności.

WYB4 WYB1
WYB2 WYB3
   
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007