OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
obudz

ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” jest prowadzona do końca października br. 

Do rekrutacji mogą przystąpić osoby, które:

  • ukończyły 18 rok życia i jednocześnie nie ukończyły 25 roku życia,
  • nie pracują lub są bierne zawodowo,
  • nie uczestniczą w żadnej formie kształcenia/szkolenia,
  • nie posiadają w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiadają niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadają kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu mają osoby spełniające powyższe kryteria naboru oraz:

  • posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • żyjące w gospodarstwach domowych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

1. Regulamin uczestnika projektu - do pobrania

2. Oświadczenie uczestnika projektu - do pobrania 

3. Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące danych osobowych - do pobrania

4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie - przystąpienie -  do pobrania

5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie - zgłosznie - do pobrania

6. Kwestionariusz uzgodnień form wsparcia w ramach projektu - do pobrania

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007